ท่ออ่อนเหล็ก

  • 1/2″     ขดละ 50 เมตร
  • 3/4″    ขดละ 50 เมตร
  • 1″         ขดละ 30 เมตร
  • 1.1/4″  ขดละ 15 เมตร
  • 1.1/2″  ขดละ 15 เมตร
  • 2″         ขดละ 15 เมตร
  • 2 1/2”  ขดละ 10 เมตร
  • 3″         ขดละ 10 เมตร
  • 3.1/2″ ขดละ 10 เมตร
  • 4″         ขดละ 10 เมตร