มี 3 ประเภท

  • ชุบซิงค์รุ้ง
  • ชุบซิงค์ขาว
  • สแตนเลส

เป็นแคล้มแขวนท่อร้อยสายไฟ ใช้คู่กับ แคล้มฟันจระเข้