มีทั้งหมด 6 ประเภท

ใช้ร่วมกับท่อโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตามขนาด ของท่อที่ใช้ได้แก่ 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ , 4″ , 5″ และ 6″

  1.  LB  เป็นข้อต่อแยกด้านหลังใช้สำหรับต่อท่อ โลหะเป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  2.  LL เป็นข้อต่อแยกทางซ้ายใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  3. LR เป็นข้อต่อแยกทางขวาใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  4. OT เป็นข้อต่อแยก 3 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  5. OC เป็นข้อต่อแยก 2 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  6. TB เป็นข้อต่อแยก 3 ทาง