แบ่งเป็น 3 ประเภท

  • ท่อ EMT (ท่อบาง) ขนาด 1/2″ – 2″
  • ท่อ IMC (ท่อหนา) ขนาด 1/2″ – 4″
  • ท่อ RSC (ท่อหนาพิเศษ) ขนาด 1/2″ – 6″