ท่อหนาช่วงสั้น

 • 1/2″
 • 3/4″
 • 1″
 • 1.1/4″
 • 1.1/2″
 • 2″
 • 2 1/2”
 • 3″
 • 3.1/2″
 • 4″
 • 5″
 • 6″