ฝาปิดบ็อกซ์ 2×4

  • ปิดมิด
  • น็อครู
  • สวิทช์
  • ปลั๊กคู่
  • ปลั๊กเล็ก
  • ปลั๊กกลาง