แบ่งเป็น 3 ประเภท

  • ท่อโค้ง EMT (ท่อโค้งบาง) ขนาด 1/2″ – 2″
  • ท่อโค้ง IMC (ท่อโค้งหนา) ขนาด 1/2″ – 6″