ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ

  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″