มี 2 ขนาด

  • รางซีตื้น 40 x 1200 x 25 mm. มีความหนา 1 มม. กับ 1.2 มม.
  • รางซีลึก 40 x 1200 x 40 mm. มีความหนา 1 มม. , 1.2 มม. และ 1.5  มม.