• ล็อคนัท

Locknut

 • 1/2″
 • 3/4″
 • 1″
 • 1.1/4″
 • 1.1/2″
 • 2″
 • 2 1/2”
 • 3″
 • 3.1/2″
 • 4″
 • 5″
 • 6″

Product Description

locknut ใช้ร่วมกับ connector ท่อ EMT และ connector ท่อโลหะอ่อน-ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ ขนาดของ locknut ขึ้นอยู่กับขนาดของ connector

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Locknut”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.