• ล็อคนัท

Locknut

 • 1/2″
 • 3/4″
 • 1″
 • 1.1/4″
 • 1.1/2″
 • 2″
 • 2 1/2”
 • 3″
 • 3.1/2″
 • 4″
 • 5″
 • 6″

Product Description

locknut ใช้ร่วมกับ connector ท่อ EMT และ connector ท่อโลหะอ่อน-ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ ขนาดของ locknut ขึ้นอยู่กับขนาดของ connector

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Locknut”