หรือเรียกอีกอย่างว่า กราวด์หรอดมะเฟือง

มีขนาด 60 x 60 x5 mm.  ความยาว 2 เมตร