กราวด์ร็อดชุบสังกะสี

  • Diameter 5/8″ ( 15 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8″ ( 15 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8″ ( 15 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8″ ( 15 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4″ ( 19 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4″ ( 19 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4″ ( 19 mm.) ความยาว 3.00 เมตร