ฐานล่อฟ้า มีทั้งหมด 7 ชนิด ให้เลือกใช้

 • ฐานเรียบ
 • ฐานจั่ว
 • ฐานกลม
 • ฐานห้าเหลี่ยมติดพื้น
 • ฐานห้าเหลี่ยมเกาะผนัง
 • ฐานสี่เหลี่ยมสองสกรู
 • ฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น
 • ฐานจับสายกากบาทติดพื้น
 • ฐานปรับมุม
 • ฐานกลมจับบาร์
 • ฐานปรับมุมจับบาร์