มีทั้งหมด 6 ประเภท ใช้ร่วมกับท่อโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตามขนาด ของท่อที่ใช้ได้แก่ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" , 4" , 5" และ 6"
  1.  LB  เป็นข้อต่อแยกด้านหลังใช้สำหรับต่อท่อ โลหะเป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  2.  LL เป็นข้อต่อแยกทางซ้ายใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  3. LR เป็นข้อต่อแยกทางขวาใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  4. OT เป็นข้อต่อแยก 3 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  5. OC เป็นข้อต่อแยก 2 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  6. TB เป็นข้อต่อแยก 3 ทาง