ผงเชื่อมทองแดง ใช้คู่กับ graphite mould มีขนาดดังนี้

  • 15 g.
  • 25 g.
  • 32 g.
  • 45 g.
  • 65 g.
  • 90 g.
  • 115 g.
  • 150 g.
  • 200 g.
  • 250 g.