ลูกถ้วยหางหนู

  • เกลียวเล็ก ( small )
  • เกลียวใหญ่ ( large )