ยูโบลท์เหล็ก

 • 1/2″    แกน 1/4″
 • 3/4″   แกน 1/4″
 • 1″        แกน 5/16″
 • 1.1/4″ แกน 5/16″
 • 1.1/2″ แกน 5/16″
 • 2″        แกน 5/16″
 • 2.1/2″ แกน 5/16″
 • 3″        แกน 3/8″
 • 4″       แกน 3/8″
 • 5″       แกน 3/8″
 • 6″       แกน 3/8″
 • 8″       แกน 3/8″