ลวดอลูมิเนียมกลม    3 mm.

ลวดอลูมิเนียมแบน   1 x 10 mm.

จำหน่ายเป็นม้วน

ราคา สามารถดูจากไฟล์แค็ตตาล็อคหน้าเว็บไซต์ได้