ใช้สำหรับเป็นฉนวน รองแคล้มปะกับจับสายเปลือย หรือ แคล้มปะกับจับบาร์