ชุดแขวนท่อร้อยสายไฟ

 • 1/2″    ใช้สตัด 3/8″
 • 3/4″   ใช้สตัด 3/8″
 • 1″         ใช้สตัด 3/8″
 • 1.1/4″  ใช้สตัด 3/8″
 • 1.1/2″  ใช้สตัด 3/8″
 • 2″        ใช้สตัด 3/8″
 • 2.1/2″ ใช้สตัด 3/8″
 • 3″        ใช้สตัด 3/8″
 • 4″        ใช้สตัด 3/8″
 • 5″        ใช้สตัด 1/2″
 • 6″        ใช้สตัด 1/2″
 • 8″        ใช้สตัด  5/8″