ข้อต่อกราวด์หรอด รุ่นเกลียว  ใช้คู๋กับกราวด์หรอดเกลียวหัวท้าย

  • 5/8″
  • 3/4″
  • 1″