แคล้มปะกับจับท่อบาง , ท่อหนา

มี 3 ประเภท

  • ชุบซิงค์รุ้ง
  • ชุบซิงค์ขาว
  • ชุบสังกะสี (Hot dip gavalnize)