ลูกถ้วยบัสบาร์ มี 2 สี

  • น้ำตาล (brown)
  • แดง (red)