ฝาปิด F.S box 4×4

  • ปิดมิด
  • ปลั๊กคู่
  • สวิทช์ + สวิทช์
  • ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่
  • สวิทช์ + ปลั๊กคู่