ฝาปิด F.S box 2×4

  • ปิดมิด
  • น๊อครู
  • ปลั๊กเล็ก
  • ปลั๊กกลาง
  • ปลั๊กใหญ่
  • ปลั๊กคู่
  • สวิทช์