ฝาปิดบ็อกซ์ 2x4
  • ปิดมิด
  • น็อครู
  • สวิทช์
  • ปลั๊กคู่
  • ปลั๊กเล็ก
  • ปลั๊กกลาง