//Grounding System

กราวด์ร็อด แท่งทองแดงแท้ 

กราวด์ชุบกัลวาไนซ์ 

กราวด์ชุบHot Dip Gavalnized

ผงทองแดงเช่ือมสายไฟ

คุณภาพดี ราคาโรงงาน

กราวด์1/2”,5/8”,3/4”พร้อมแคล้ม

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบครัน

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั้งในและนอกประเทศ

ผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เดินระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ NEW ยินดีให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์ และ พร้อมบริการท่านด้วยความจริงใจ

 • ground rod with clampกราวด์ร็อด พร้อมน็อต
  Ground Rod (กราวด์หรอดชุบ) dia 3/8″ , 1/2"  ( พร้อมน็อต และ พร้อมแคล้มหัวใจ )
  • Diameter 3/8" ( 10 mm.) ความยาว 30 ซม.
  • Diameter 3/8" ( 10 mm.) ความยาว 50 ซม.
  • Diameter 3/8" ( 10 mm.) ความยาว 100 ซม.
  • Diameter 3/8" ( 10 mm.) ความยาว 180 ซม.
  • Diameter 7/16" ( 11 mm.) ความยาว 240 ซม.
  • Diameter 7/16" ( 11 mm.) ความยาว 300 ซม.
  • Diameter 1/2" ( 12.50 mm.) ความยาว 180 ซม.
  • Diameter 1/2" ( 12.50 mm.) ความยาว 240 ซม.
  • Diameter 1/2" ( 12.50 mm.) ความยาว 300 ซม.
 • ground rod with clamp
  Ground Rod (กราวด์หรอดชุบ)
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
 • กราวด์หุ้มทองแดง
  กราวด์หรอดหุ้ม แกนเหล็กแข็งแรง ทองแดงบริสุทธิ์ ผสานเป็นเนื้อเดียว ดัดงอไม่แตก ตอกไม่ย่น
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
 • กราวด์ร็อดทองแดงแท้
  กราวด์หรอดทองแดงแท้
  • Diameter 5/8" ( 15.8 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15.8 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15.8 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15.8 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19.05 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19.05 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19.05 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
 • กราวด์ร็อดชุบสังกะสี
  กราวด์ร็อดชุบสังกะสี
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
 • กราวด์ร็อดเกลียวกราวด์ร็อดเกลียวหัวท้าย
  กราวด์หรอดเกลียว มี  2 แบบ
  • เกลียว 1 ข้าง ปลายแหลม  1 ข้าง
  • เกลียว 2 ข้าง
  ขนาดมีดังนี้
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.50 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 5/8" ( 15 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 1.80 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 2.40 เมตร
  • Diameter 3/4" ( 19 mm.) ความยาว 3.00 เมตร
 • ข้อต่อกราวด์
  ข้อต่อกราวด์หรอด รุ่นเกลียว  ใช้คู๋กับกราวด์หรอดเกลียวหัวท้าย
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 1"
 • หรือเรียกอีกอย่างว่า กราวด์หรอดมะเฟือง มีขนาด 60 x 60 x5 mm.  ความยาว 2 เมตร
 • clamp ground rod
  แคล้มหัวใจ 
  •  3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
 • แคล้มสองสกรูทองเหลืองแคล้มสองสกรูทองเหลือง
  แคล้มทองเหลือง 2สกรู มี 6 ขนาด
  • 6 - 35 sq.mm.
  • 50 - 70 sq.mm.
  • 95 - 120 sq.mm.
  • 150 - 185 sq.mm.
  • 240 - 300 sq.mm.
  • 400 - 500 sq.mm.
   
 • กราวด์แคล้มตัวยู
 • หางปลาทองแดงขันสกรู
  หางปลาทองแดงขันสกรู  มี 7 ขนาด
  • 6 – 35 sq.mm.
  • 50 – 70 sq.mm.
  • 95 – 120 sq.mm.
  • 150 – 185 sq.mm.
  • 240 – 300 sq.mm.
  • 400 sq.mm.
  •  500 sq.mm.