//Exothermic Welding

ผงเชื่อมทองแดง

Exothermic Welding

Thermoweld

Graphite Mould

การเชื่อมกราวด์ กับ สายดิน

Onetime ground rod

กราวด์ร็อด แท่งทองแดงแท้ 

กราวด์ชุบกัลวาไนซ์ 

กราวด์ชุบHot Dip Gavalnized

ผงทองแดงเช่ือมสายไฟ

คุณภาพดี ราคาโรงงาน

กราวด์1/2”,5/8”,3/4”พร้อมแคล้ม

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบครัน