//Conduit Accessory
 • ท่อร้อยสายไฟ
  แบ่งเป็น 3 ประเภท
  • ท่อ EMT (ท่อบาง) ขนาด 1/2" - 2"
  • ท่อ IMC (ท่อหนา) ขนาด 1/2" - 4"
  • ท่อ RSC (ท่อหนาพิเศษ) ขนาด 1/2" - 6"
 • ท่อโค้งหนาท่อโค้งบาง
  แบ่งเป็น 3 ประเภท
  • ท่อโค้ง EMT (ท่อโค้งบาง) ขนาด 1/2″ – 2″
  • ท่อโค้ง IMC (ท่อโค้งหนา) ขนาด 1/2″ – 6″
 • ข้อต่อท่อเหล็กข้อต่อบาง
  ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ มีขนาด
  • E.M.T. คุปปิ้ง 1/2" - 2"
  • I.M.C. คุปปิ้ง 1/2" - 6"
 • ท่ออ่อนเหล็ก
  ท่ออ่อนเหล็ก
  • 1/2″     ขดละ 50 เมตร
  • 3/4″    ขดละ 50 เมตร
  • 1″         ขดละ 30 เมตร
  • 1.1/4″  ขดละ 15 เมตร
  • 1.1/2″  ขดละ 15 เมตร
  • 2″         ขดละ 15 เมตร
  • 2 1/2”  ขดละ 10 เมตร
  • 3″         ขดละ 10 เมตร
  • 3.1/2″ ขดละ 10 เมตร
  • 4″         ขดละ 10 เมตร
 • คอนเน็ตเตอร์ท่ออ่อนเหล็ก
  คอนเน็ตเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
 • ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
 • คอนเน็ตเตอร์จับท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
 • คอนเน็ตเตอร์ EMT จับท่อบาง
  คอนเน็ตเตอร์จับท่อบาง ดังนั้นจะมีไซส์ถึง 2" เท่านั้น
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
 • บุชชิ่่ง
  บุชชิ่ง
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
  • 5″
  • 6"
 • ล็อคนัท
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
  • 5″
  • 6"
 • ท่อหนาช่วงสั้น
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
  • 5″
  • 6″
 • แคล้มโอเมก้า จับท่อร้อยสายไฟ
  แคล้มโอเมก้า มีหลายชื่อ บ้างเรียก "แคล้ม2ขา" บ้างเรียก "แคล้มจับท่อ" แคล้มจับท่อบาง,ท่อหนา  มีขนาดดังนี้
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
  • 2 1/2”
  • 3″
  • 3.1/2″
  • 4″
  • 5″
 • แคล้มปะกับจับรางซี
  แคล้มปะกับจับท่อบาง , ท่อหนา มี 3 ประเภท
  • ชุบซิงค์รุ้ง
  • ชุบซิงค์ขาว
  • ชุบสังกะสี (Hot dip gavalnize)
 • รางซี
  มี 2 ขนาด
  • รางซีตื้น 40 x 1200 x 25 mm. มีความหนา 1 มม. กับ 1.2 มม.
  • รางซีลึก 40 x 1200 x 40 mm. มีความหนา 1 มม. , 1.2 มม. และ 1.5  มม.
 • แหวนลดท่อ
  แหวนลด มี 3 ขนาด
  • 3/4” - 1/2”
  • 1” - 1/2”
  • 1” - 3/4”
 • แคล้มฟันจระเข้
  แคล้มฟันจระเข้ มี 3 ประเภท
  • ชุบซิงค์รุ้ง
  • ชุบซิงค์ขาว
  • สแตนเลส
  เป็นแคล้มสำหรับจับกับ H beam เพื่อแขวนท่อร้อยสายไฟ ใช้คู่กับ แคล้มวงเดือน มีขนาด ดังนี้
  • 1S
  • 1
  • 1W
  • 2W
  • 3W
 • แคล้มวงเดือน
  มี 3 ประเภท
  • ชุบซิงค์รุ้ง
  • ชุบซิงค์ขาว
  • สแตนเลส
  เป็นแคล้มแขวนท่อร้อยสายไฟ ใช้คู่กับ แคล้มฟันจระเข้
 • แฮนดี้บ็อก
  มีขนาด ดังนี้
  • ตื้น1/2”x 3/4” x1/2”
  • ตื้น 1/2” ล้วน
  • ตื้น 3/4” ล้วน
  • ตื้นก้นทะลุ
  • ลึก1/2” x3/4”x 1/2”
  • ลึก 1/2” ล้วน
  • ลึก 3/4” ล้วน
  • ลึกก้นทะลุ
 • สแควร์บ๊อก
  มีขนาด ดังนี้
  • ตื้น1/2”x 3/4” x1/2”
  • ตื้น 1/2” ล้วน
  • ตื้น 3/4” ล้วน
  • ตื้นก้นทะลุ
  • ลึก1/2” x3/4”x 1/2”
  • ลึก 1/2” ล้วน
  • ลึก 3/4” ล้วน
  • ลึกก้นทะลุ
 • อ๊อคตาก้อนบ๊อกซ์
 • ฝาปิดบ็อกซ์ 2x4
  • ปิดมิด
  • น็อครู
  • สวิทช์
  • ปลั๊กคู่
  • ปลั๊กเล็ก
  • ปลั๊กกลาง
 • ฝาสแควร์ ปิดมิด
  ฝาปิดบ็อกซ์ 4x4 มีหลายประเภท ดังนี้
  • ฝาปิดมิด
  • ฝาปิดน็อครู
  • ฝาปิดเสริมเรียบเดี่ยว
  • ฝาปิดเสริมเรียบคู่
  • ฝาปิดเสริมนูนเดี่ยว
  • ฝาปิดเสริมนูนคู่
  • ฝาปิดพับขอบ
  • ปิดมิด
  • น็อครู
 • มีทั้งหมด 6 ประเภท ใช้ร่วมกับท่อโลหะทุกชนิด มีหลายขนาดตามขนาด ของท่อที่ใช้ได้แก่ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" , 4" , 5" และ 6"
  1.  LB  เป็นข้อต่อแยกด้านหลังใช้สำหรับต่อท่อ โลหะเป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  2.  LL เป็นข้อต่อแยกทางซ้ายใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  3. LR เป็นข้อต่อแยกทางขวาใช้สำหรับต่อท่อโลหะ เป็นมุม 90 องศาแทนการดัดท่อ เข้ามุมในที่แคบ
  4. OT เป็นข้อต่อแยก 3 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  5. OC เป็นข้อต่อแยก 2 ทางใช้สำหรับต่อแยกท่อ
  6. TB เป็นข้อต่อแยก 3 ทาง
  • F.S.box            One way
  • F.S.C.box        Two way
  • F.S.S.box         Double way
  • F.S.S.box         Three way
  • F.S.box             One way 3 x 5
  • F.S.box            One way
  • F.S.C.box        Two way
  • F.S.S.box         Double way
  • F.S.S.box         Three way
 • ฝาปิด F.S box 2x4
  • ปิดมิด
  • น๊อครู
  • ปลั๊กเล็ก
  • ปลั๊กกลาง
  • ปลั๊กใหญ่
  • ปลั๊กคู่
  • สวิทช์
 • ฝาปิด F.S box 4x4
  • ปิดมิด
  • ปลั๊กคู่
  • สวิทช์ + สวิทช์
  • ปลั๊กคู่ + ปลั๊กคู่
  • สวิทช์ + ปลั๊กคู่
 • หัวงูเห่า
  หัวงูเห่า
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2"
  • 2 1/2”
  • 3"
  • 3.1/2"
  • 4"
  • 5"
  • 6"
 • บ๊อกกลมกันน้ำ
  • 1/2″
  • 3/4″
  • 1″
  • 1.1/4″
  • 1.1/2″
  • 2″
 • แป้นลูกหมาก
  • 1/2"
  • 3/4"
 • ฝาทองเหลืองฝังพื้น-ฐานสี่เหลี่ยม
 • ฟิตเทปเปลือยแบบมีล้อเก็บ
  • ฟิตเทป (Fish Tape) หรือลวดร้อยสายไฟ ที่ใช้สำหรับงานเดินสายผ่านท่อ
  • ฟิตเทปผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถทนต่อแรงดึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โค้งงอได้อย่างดีเยี่ยม มีความเหนียวแน่นไม่แตกหักง่าย พกพาสะดวก
  • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยจากกันโดนไฟฟ้าดูดหรือช็อต
  • สายฟิตเทปผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันการเป็นสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ช่วยให้การเดินสายผ่านท่อร้อยสายไปสะดวก และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
  • ฟิตเทปคุณภาพดี คุ้มค่า ราคาถูก
 • แร็คช่องไฟฟ้า
  มีขนาด ดังนี้
  • แร็ค 1 ช่อง (1 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 3 ช่อง (2 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 5 ช่อง (3 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 7 ช่อง (4 ลูกถ้วย)
 • ลูกถ้วยแร็คช่อง
  ลูกถ้วยแร็คช่อง
  • ธรรมดา ( normal )
  • มอก. ( TISI )
 • ลูกถ้วยหางหนู
  ลูกถ้วยหางหนู
  • เกลียวเล็ก ( small )
  • เกลียวใหญ่ ( large )
 • ลวดอลูมิเนียมกลม    3 mm. ลวดอลูมิเนียมแบน   1 x 10 mm. จำหน่ายเป็นม้วน ราคา สามารถดูจากไฟล์แค็ตตาล็อคหน้าเว็บไซต์ได้
 • แฮงเกอร์
  ชุดแขวนท่อร้อยสายไฟ
  • 1/2″    ใช้สตัด 3/8″
  • 3/4″   ใช้สตัด 3/8″
  • 1″         ใช้สตัด 3/8″
  • 1.1/4″  ใช้สตัด 3/8″
  • 1.1/2″  ใช้สตัด 3/8″
  • 2″        ใช้สตัด 3/8″
  • 2.1/2″ ใช้สตัด 3/8″
  • 3″        ใช้สตัด 3/8″
  • 4″        ใช้สตัด 3/8″
  • 5″        ใช้สตัด 1/2″
  • 6″        ใช้สตัด 1/2″
  • 8″        ใช้สตัด  5/8″
 • ยูโบล์ท
  ยูโบลท์เหล็ก
  • 1/2"    แกน 1/4"
  • 3/4"   แกน 1/4"
  • 1"        แกน 5/16"
  • 1.1/4" แกน 5/16"
  • 1.1/2" แกน 5/16"
  • 2"        แกน 5/16"
  • 2.1/2" แกน 5/16"
  • 3"        แกน 3/8"
  • 4"       แกน 3/8"
  • 5"       แกน 3/8"
  • 6"       แกน 3/8"
  • 8"       แกน 3/8"
 • สตัดเกลียวตลอด
  สตัดเกลียวตลอด
  • 1/4″
  • 5/16″
  • 3/8″
  • 1/2″
  • 5/8″
  • 3/4″
  • 1"
  มีความยาว
  • 1 เมตร
  • 1.50 เมตร
  • 2 เมตร
 • ข้อต่อสตัด
  • 1/4″
  • 5/16″
  • 3/8″
  • 1/2″
  • 5/8″
  • 3/4″
 • หัวน็อตสตัด
  • 1/4"
  • 5/16"
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"